เข้าสู่ระบบ  |  สมัครสมาชิก

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

krusam

 • บุคคลทั่วไป
ตัวอย่างการกล่าวในที่สาธารณะ....ต่อ ( 2)
        เก็บไว้ สักวันคงได้ประโยชน์ ต้องโดนพูดสักวัน เอาไปประยุกต์ใช้ได้นะครับ

การกล่าวในงานเลี้ยงส่ง
          เพื่อนข้าราชการและท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน ในวันนี้ กระผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติเป็นตัวแทนในการกล่าวอาลัย ที่
    จ.อ.สาธิต จรุงพัฒนานนท์  จะต้องไปรับราชการในหน่วยงานใหม่อันเป็นตำแหน่งที่มีความรับผิดชอบสูงขึ้น กระผม กับ จ.อ.สาธิต จรุงพัฒนานนท์ มีความคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี ในด้านการงาน ในหน้าที่ จ.อ.สาธิต จรุงพัฒนานนท์ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถสูงและปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความขยันหมั่น เพียรมาโดยตลอด
          ในการย้ายในครั้งนี้ คงนำความรู้ความสามารถของท่านไปพัฒนาหน่วยงานใหม่และในโอกาสข้างหน้า กระผมหวังว่าคงมีโอกาสได้ร่วมงานกันอีก
          สุดท้ายนี้   กระผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์ทั้งหลาย  อีกทั้ง ดวงพระวิญญาณของ พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จงดลบันดาลให้ จ.อ.สาธิต จรุงพัฒนานนท์ และครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญ   ทั้งในหน้าที่ราชการและส่วนตัวยิ่ง ๆ ขึ้นไป   

การกล่าวของผู้ย้าย
ท่านผู้บังคับบัญชา เพื่อนข้าราชการและผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผมรู้สึกปลาบปลื้มและซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ท่านทั้งหลายเห็นความสำคัญจัดงานเลี้ยงส่งให้กับกระผม ขอถือโอกาสขอบคุณไว้ ณ ที่นี้
      การจากไปของกระผมเป็นการไปเพื่อรับมอบตำแหน่งและหน้าที่การงานที่สูงขึ้น คิดว่าท่านทั้งหลายคงมีวันนี้เช่นกัน ถึงแม้ว่ากระผมจะไม่ได้ปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงานนี้แล้วก็ตาม หากมีปัญหาข้อขัดข้องที่ต้องการให้กระผมช่วยเหลือ กระผมยินดีรับใช้เสมอ
      สุดท้ายนี้ พรอันใดที่ท่านผู้บังคับบัญชาอวยพรให้กับกระผม ขอให้พรอันประเสริฐนั้น จงย้อนกลับไปสนองยังท่านทั้งหลายและครอบครัวเช่นกัน

   
การกล่าวในงานเลี้ยงรับ
เรียน ท่านประธานเพื่อนข้าราชการที่รักทุกท่าน ในวันนี้  กระผมมีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่ได้มีโอกาสขึ้นมากล่าวต้อนรับ จ.อ.สาธิต จรุงพัฒนานนท์ ตำแหน่ง ช่างหมวดซ่อมเครื่องควบคุมการยิงอาวุธปราบเรือดำน้ำ จรวด และอาวุธนำวิถี โรงงานซ่อมเครื่องไฟฟ้าอาวุธ  ท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการทำงานเป็นอย่างดี หน่วยงานของเรามีความยินดี เป็นอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้ร่วมงานกับท่านและทางเราหวังว่าท่านจะนำความรู้ ความสามารถของท่าน มาพัฒนาหน่วยงานของเราให้ดียิ่งขึ้น  พร้อมทั้งเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานใกล้เคียงต่อไป

การกล่าวตอบในงานเลี้ยงรับ
เรียน  ท่านประธาน เพื่อนข้าราชการทุกท่าน กระผม ขอขอบคุณมากที่ทุกท่านให้เกียรติจัดงานเลี้ยงต้อนรับให้กระผมในครั้งนี้ กระผมยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเข้ามาปฏิบัติงานในตำแหน่ง   ช่างหมวดซ่อมเครื่องควบคุมการยิงอาวุธปราบเรือดำน้ำ จรว ด และอาวุธนำวิถี โรงงานซ่อมเครื่องไฟฟ้าอาวุธ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับความเชื่อถือจากหน่วยงานข้างเคียง และมีชื่อเสียงมายาวนาน  กระผมขอสัญญาว่า จะใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ให้ความร่วมมือต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน พัฒนาหน่วยงานของเราให้เจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไปอีกเท่าที่จะพึงกระทำได้ โดยเต็มความสามารถ   

การกล่าวต้อนรับสมาชิกใหม่
เพื่อน ข้าราชการที่รักทุกท่าน   กระผม ขอกล่าวโดยย่อเกี่ยวกับหน่วยงานของเรา โดยสังเขป    เดิมที่หน่วยงาน ของเรามีบทบาทต่อหน่วยงานข้างเคียงมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังมีความ สำคัญอยู่    บัดนี้ ผู้ช่วยนายทหารไฟฟ้าอาวุธ ฯ คนเก่าได้ย้ายไปปฏิบัติราชการยังหน่วยงานใหม่ในตำแหน่งที่สูงขึ้น       และกระผมก็ได้ผู้ช่วยนายทหารไฟฟ้าอาวุธ ฯ คนใหม่ ผู้มีความรู้ความสามารถที่จะมาช่วยพัฒนาให้หน่วยงาน ของเราเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปอีก    พร้อมทั้งเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานใกล้เคียง   ในโอกาสนี้กระผมและข้าราชการทุกท่าน    ขอต้อนรับผู้ช่วยนายทหารไฟฟ้าอาวุธ ฯ คนใหม่ด้วยความยินดี   

การกล่าวมอบตำแหน่ง
      เพื่อนข้าราชการ ฯ ทุกท่าน       กระผมขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับ   พ.จ.อ.ศุภวาร  แสนฤทธิ์    ที่ได้รับตำแหน่ง ผช.นายทหารไฟฟ้าอาวุธ ร.ล.มกุฎราชกุมารเนื่องจากท่านมีความเหมาะสม ทั้งความรู้ความสามารถเพียบพร้อมในทุก ๆ ด้าน งานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์  เป็นงานที่หนักและมีความสำคัญยิ่ง กระผมหวังและมั่นใจว่าท่านจะสามารถทำงานในตำแหน่งนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบทุก ประการ     ในโอกาสนี้กระผมขอมอบโล่ตำแหน่ง ผช.นายทหารไฟฟ้าอาวุธ ร.ล.มกุฎราชกุมาร คนใหม่ เพื่อเป็นเกียรติแก่ท่านสืบไป

การกล่าวรับมอบตำแหน่ง
ท่าน ผู้การ ฯ และ เพื่อนข้าราชการที่รักทุกท่าน  การที่ ผช.นายทหารไฟฟ้าอาวุธ ร.ล.มกุฎราชกุมาร ท่านเดิม ได้มอบตำแหน่งนี้ให้กับกระผม กระผมรู้สึกภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับตำแหน่งนี้ จากการที่ ผช.นาย-ทหารไฟฟ้าอาวุธ ร.ล.มกุฎราชกุมารคนเก่า ท่านได้ทำผลงานที่ผ่านมาเป็นที่ประจักษ์แก่หน่วยงาน ฯ และเป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชาตลอดจนผู้ร่วมงาน กระผมจะสานงานต่อตามนโยบายที่ท่าน ผช.นายทหารไฟฟ้าอาวุธ ร.ล.มกุฎราชกุมาร ท่านเดิม ได้วางไว้อย่างต่อเนื่อง กระผมขอสัญญาว่าจะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่      ที่ได้รับให้เจริญก้าวหน้าดียิ่งขึ้น   และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การต้อนรับกระผม อย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง ท้ายสุดนี้ กระผมขออำนาจคุณพระ-ศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก ตลอดจนดวงพระวิญญาณของสมเด็จพระบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จงคุ้มครองให้ท่านและเพื่อนข้าราชการทุกท่านจงมีแต่ความสุข ความเจริญในหน้าที่การงานและครอบครัวตลอดไป

การกล่าวแสดงความยินดีในโอกาสรับตำแหน่งใหม่
      เพื่อนข้าราชการทุกท่าน กระผมในนาม หน.โรงงานซ่อมเครื่องไฟฟ้าอาวุธ ขอแสดงความยินดี ด้วยความจริงใจเป็นอย่างยิ่งที่
ร. อ.อนุ ยิ้มศรีใส   ได้มารับตำแหน่งเป็น ประจำแผนกควบคุมการยิงปืน  ซึ่งในตัวกระผมเคยได้ปฏิบัติงานร่วมกับ ร.อ.อนุ ยิ้มศรีใส มาแล้ว ท่านเป็นผู้มีความทุ่มเทและตั้งใจทำงานเป็นอย่างมาก ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ จนเป็นที่ไว้วางใจของผู้บังคับบัญชา ให้มาดำรงตำแหน่งนี้
      กระผมและเพื่อนข้าราชการทุกท่าน   ขอต้อนรับ ร.อ.อนุ ยิ้มศรีใส    เข้าสู่แผนกควบคุมการยิงปืน ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง    และขออวยพรให้ท่านจงมีความสุข   ความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานต่อไป
การกล่าวตอบรับตำแหน่งใหม่
เรียน ท่าน หน.โรงงานซ่อมเครื่องไฟฟ้าอาวุธ  และเพื่อนข้าราชการที่รักทุกท่านก่อนอื่น กระผมต้องขอขอบคุณท่าน หน.โรงงานซ่อมเครื่องไฟฟ้าอาวุธ และเพื่อนข้าราชการทุกท่าน ที่ให้การต้อนรับกระผมเป็นอย่างดี กระผมรู้สึกภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ บังคับบัญชา ให้มาดำรงตำแหน่ง ประจำแผนกควบคุมการยิงปืน ซึ่งประจำแผนก ฯ คนเดิมได้ปฏิบัติหน้าที่มาอย่างดีอยู่แล้ว เป็นที่รักใคร่ของผู้บังคับบัญชาและเพื่อนข้าราชการทุกคน กระผมขอน้อมรับตำแหน่งนี้ด้วยความยินดีและเต็มใจ กระผมจะตั้งใจทำงานและทำให้ภารกิจของแผนก เราสำเร็จลุลวงไปด้วยดี แต่กระผมคนเดียวคงทำให้งานสำเร็จไม่ได้  คงต้องอาศัยเพื่อนข้าราชการทุกท่านให้ความร่วมมือและเสนอแนะสิ่งต่าง ๆ แก่กระผมด้วย........ขอขอบคุณครับ     
 

krusam

 • บุคคลทั่วไป
Re: ตัวอย่างการกล่าวในที่สาธารณะ....ต่อ ( 2)
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 27 พ.ย. 09, 20.24 »

ต่อให้จบครับ......

การกล่าวมอบประกาศนียบัตรสดุดี
เรียน ท่านประธาน และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน
      เกียรติคุณประกาศฉบับนี้ เป็นเกียรติคุณประกาศที่จะมอบให้แก่ผู้ที่มีผลงานประดิษฐ์คิดค้นที่ดีเยี่ยม ทางคณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ ได้พิจารณาเห็นว่าผลงานประดิษฐ์คิดค้น เรื่อง “เครื่องปรับแต่งกล้องสองตาด้วยแสงเลเซอร์”   ซึ่งเป็นผลงานประดิษฐ์คิดค้นที่พัฒนาเครื่องปรับแต่งกล้องให้เห็นแสงที่ ส่องเข้าไปในกล้อง โดยนำแสงเลเซอร์มาประยุกต์ในการใช้งานร่วมกับระบบแมกดานิกส์ ทำให้มีความแม่นยำยิ่งขึ้น ใช้งานง่าย มีประโยชน์อย่างมากสำหรับการปรับแต่งกล้องสองตา ซึ่งใช้กันมาในกิจการทหาร เนื่องจากการซ่อมบำรุงในอดีตใช้เวลานาน และเครื่องมือมีราคาสูง จึงเป็นการช่วยประหยัดงบประมาณของกองทัพเรือในการซ่อมบำรุง กล้องสองตา
      คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ จึงมีมติให้ผลงานเรื่องนี้ ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี ๒๕๔๕  ในโอกาสนี้จึงขอเรียนเชิญ ท่านประธาน สมศักดิ์  ใจดี กรุณามอบใบเกียรติคุณประกาศให้แก่ เรือเอก สมชาย  นาคเกลี้ยง และ เรือเอก บัว เฉยสอาด เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป ขอเรียนเชิญ เรือเอก สมชาย และ เรือเอก บัว เฉยสอาด ครับ

การกล่าวไว้อาลัยผู้ตาย
        เรียน ท่านประธาน และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน  ที่ได้ให้เกียรติมาในงานพระราชทานเพลิงศพ  ของ คุณมงคล   สร้อยทอง การจากไปของผู้ล่วงลับนำความเศร้าสลดมาสู่พวกเราทุกคนเป็นอย่างมาก และนับว่าได้สูญเสียบุคคลสำคัญของชาติไปท่านหนึ่งทีเดียว เพราะผู้ล่วงลับได้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมเป็นอย่างมาก กระผมขอแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวของผู้ล่วงลับ   คือ  คุณมงคล  สร้อยทอง    เป็นอย่างยิ่ง   กระผมขอใคร่ให้ทุกคนเอาแบบอย่างอันดีของ คุณมงคล  สร้อยทอง ไปปฏิบัติ เพื่อแทนการระลึกและอาลัยแก่ผู้ล่วงลับสืบไป และขอให้ท่านทั้งหลายร่วมจิตอธิฐานให้ดวงวิญญาณของท่านไปสู่สุคติ
       สุดท้ายนี้ ขอเชิญท่านทั้งหลายลุกขึ้นยืนเพื่อเป็นการไว้อาลัยแก่ผู้จากไปเป็นเวลา ๑ นาที...............เชิญนั่งครับ

การกล่าวแนะนำผู้พูด/องค์ปาฐก
        เรียน ท่านประธาน และสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน  การที่เราจะเป็นนักพูดที่ดี เราจะต้องรู้ถึงเทคนิคในการพูด   นักพูดจะมีปากเป็นอาวุธในการพูด   การพูดต่อหน้าสาธารณชนบางครั้งทำให้เรารู้สึกตื้นเต้น ประหม่า ควบคุมตัวเองไม่อยู่ ไม่กล้าที่จะแสดงออก ไม่รู้จะเรียงร้อยถ้อยคำใดอย่างไร พูดอย่างไรให้เป็นกันเองกับผู้ฟัง   ให้ผู้ฟังรู้สึกคล้อยตามคำพูดของเรา   วันนี้เป็นโอกาสอันดีที่ทางเราได้เชิญ “นักพูด ฝีปากกล้า”  คนหนึ่ง ซึ่งมากด้วยประสบการณ์ในการพูด ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ บริษัท อาดัม กรุ๊ป จำกัด ท่านเคยได้รับเข็มกลัดทองคำฝังเพชร “นักพูดดีเด่น” จากรายการ ทีวี-วาที ๙ ใหม่  มีผลงานสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ส่งเสริมความรู้ชุมชน คือรายการ “ผู้ใหญ่บ้านดำดี” ทางช่อง ๙ อสมท. และท่านยังมีผลงานด้านต่าง ๆ อีกมากมาย เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขอเชิญทุกท่านพบกับ อาจารย์ อภิชาติ  ดำดี ได้แล้วครับ

การกล่าวสดุดีบุคคลสำคัญในอดีต
        สวัสดี ท่านคณะครูนักเรียนหลักสูตรพันจ่านักเรียนทุกท่าน  ประวัติศาสตร์ไม่ได้สร้างจากผู้มีอำนาจยิ่งใหญ่ หาแต่เกิดจากสามัญชน ประชาชนคนธรรมดาและมวลชนทุกข์ยากในแผ่นดิน
        สืบ  นาคะเสถียร หรือนามเดิมชื่อ “สืบยศ” เกิดเมื่อวันเสาร์ที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๙๒ ที่ตำบล ท่างาม อำเภอ เมือง จังหวัด ปราจีนบุรี ได้เข้าศึกษาในคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปี พ.ศ.๒๕๑๑ จบปริญญาโท สาขาวิชาวนวัฒน์วิทยา  ในปี พ.ศ.๒๕๑๗ ในปี พ.ศ.๒๕๑๘ เขาได้เริ่มชีวิตข้าราชการ โดยบรรจุเข้ามาในตำแหน่งพนักงานป่าไม้ กองอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมป่าไม้ เขาตัดสินใจเลือกที่จะทำงานในกองนี้ เพราะต้องการทำงาน เกี่ยวกับสัตว์ป่ามากกว่า ในปี พ.ศ.๒๕๓๑ ได้กลับเข้ามารับราชการที่กองอนุรักษ์สัตว์ป่า  กรมป่าไม้ ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๓๒ ได้เข้ารับตำแหน่งหัวหน้าเขต รักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่ห้วยขาแข้ง งานวิจัยสัตว์ป่าเป็นงานที่สืบทำได้ดี งานด้านนี้เป็นชีวิต จิตใจ และเป็นจุดเริ่มต้นที่เขาผูกพันกับสัตว์อย่างจริงจัง สืบได้พยายามที่จะเสนอให้ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร และห้วยขาแข้งมีฐานะเป็นมรดกของโลก โดยได้รับการยกย่องอย่างเป็นทางการ จากองค์การ สหประชาชาติ ฐานะดังกล่าวจะเป็นหลักประกันสำคัญที่คอยคุ้มครองป่าผืนนี้เอาไว้อย่างถาวร ป่าห้วยขาแข็งเป็นผืนป่าที่อุดมไปด้วยพรรณไม้และสัตว์ป่าอันล้ำค่า ทำให้หลายฝ่ายต่างก็จ้องบุกรุก หาผลประโยชน์ สืบได้แสดงเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะรักษาป่าผืนนี้ ไว้ให้ได้ เขาได้ประกาศให้รู้ทั่วกันว่า “ผมมารับงานที่นี่ โดยเอาชีวิตเป็นเดิมพัน”       สืบพยายามที่จะปกป้องป่าห้วยขาแข้งอย่างเข้มแข็ง   แต่ก็  ไม่อาจจะหยุดยั้ง การบุกรุกของกลุ่มที่แสวงหาผลประโยชน์ได้ การดูแลป่าขนาดหนึ่งล้านไร่ ด้วยงบ-ประมาณและกำลังคนที่จำกัด กลายเป็นภาระและสร้างความตึงเครียดให้กับสืบอยู่ตลอดเวลา   และผู้มีอิทธิพลได้ทำการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า ล่าสัตว์ในเขตป่าอนุรักษ์ หนทางหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาได้คือการสร้างแนวป่ากันชนขึ้นมา จากนั้นอพยพราษฎร ออกนอกแนวกันชน แต่การทำแบบนี้เป็นการที่จะทำให้ชาวบ้านสามารถเข้าไปหาผลประโยชน์ได้ สืบไม่มีอำนาจเพียงพอที่จะเข้าไปจัดการเรื่องนี้ให้ปรากฏเป็นจริงเอง สืบผู้ซึ่งเสียสละตัวเองเพื่อปกป้องรักษาป่าไม้ สัตว์ป่าและธรรมชาติ ด้วยกายวาจา พยายามทำทุกวิถีทางที่จะให้ป่ายังเป็นป่าเหมือนเดิม เป็นที่อาศัยของสัตว์ป่าต่อไป จนไม่ถึงความปลอดภัยของตัวเอง ทำงานโดยเอาชีวิตของตัวเองเป็นเดิมพัน และนั้นก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่สำคัญที่ทำให้สืบต้องจากโลกนี้ไปอย่างไม่มีวัน กลับ
            ถึงแม้ตัวของท่านจะจากไปแต่ชื่อนามว่า “สืบ  นาคะเสถียร”  ยังคงฝากไว้กับแผ่นดิน และเราจะสืบทอดเจตนารมณ์ของท่านต่อไป
            ขอให้พวกเราที่อยู่ ณ ที่นี้ทุกท่าน ได้ระลึกและจดจำสิ่งต่าง ๆ     ของท่าน สืบ นาคะเสถียร ท่านจะอยู่ในใจของคนไทยไปชั่วนิรันดร

------------------------------------------
 

ออฟไลน์ มารเหนือเทพ

 • ผู้ดูแลเว็บบอร์ด
 • กระทู้: 5596
 • ขอบคุณ: 4 ครั้ง
 • เพศ: ชาย
 • ปฏิบัติวันนี้ มุ่งสู่แสงธรรม
  • ดูรายละเอียด
Re: ตัวอย่างการกล่าวในที่สาธารณะ....ต่อ ( 2)
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 28 พ.ย. 09, 07.32 »
ขอบคุณมากครับ
065 จงมองไปข้างหน้า ทุกปัญหาย่อมมีหนทางแก้ไข 065
 

ออฟไลน์ Heaven

 • สมาชิกทั่วไป
 • กระทู้: 801
 • เพศ: ชาย
 • ~..+..*Heaven*..+..~
  • ดูรายละเอียด
Re: ตัวอย่างการกล่าวในที่สาธารณะ....ต่อ ( 2)
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 28 พ.ย. 09, 09.07 »
ขอบคุณครับผม
 

ออฟไลน์ ping-pong

Re: ตัวอย่างการกล่าวในที่สาธารณะ....ต่อ ( 2)
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 28 พ.ย. 09, 13.00 »
ขอบคุณมากครับ
-04 ทำวันนี้ให้ดีที่สุด แล้วพรุ่งนี้ก็จะดีเอง -04
 

ออฟไลน์ te

 • สมาชิกทั่วไป
 • กระทู้: 87
  • ดูรายละเอียด
Re: ตัวอย่างการกล่าวในที่สาธารณะ....ต่อ ( 2)
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 07 ธ.ค. 09, 18.53 »
ขอบคุณครับ
 

ความคิดเห็น สมัครงาน  กระทู้เมื่อเร็วๆนี้   ลงขายสินค้า  


กระทู้เมื่อเร็วๆนี้
  เดอะเซ็นเตอร์ คอนโดมิเนียม ตึก 3 ชั้น 6 พื้นที่ 30 ตรม.   โดย... tnnoekr34 (ซื้อ-ขายสินค้า)  วันนี้ เวลา 15:46
  เดอะเซ็นเตอร์ คอนโดมิเนียม ตึก 3 ชั้น 6 พื้นที่ 30 ตรม.   โดย... tnnoekr34 (ซื้อ-ขายสินค้า)  วันนี้ เวลา 15:44
  10 PE SE UEFI ทดสอบได้แล้วครับ ติชม เพิ่มเติมก้บอกมาได้ครับ   โดย... cherrysangsa (ฟรีซอฟแวร์)  20 ต.ค. 17, 23.51
  ไนท์บริดจ์ สะพานใหม่ ชั้น 12A ขนาด 28 ตร.ม   โดย... tnnoekr34 (ซื้อ-ขายสินค้า)  20 ต.ค. 17, 21.56
  EASY DRIVER PACK 5.30 รวม DRIVER XP 7 8 แยกไว้แล้วครับ   โดย... Godzilla (รวมไดรเวอร์)  20 ต.ค. 17, 20.26
  แจกไลเซนส์โปรแกรมแอนติไวรัส บิทดีเฟนเดอร์แท้ (2ท่าน) ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ   โดย... festival (ซื้อ-ขายสินค้า)  20 ต.ค. 17, 13.18
  Intel พัฒนาชิปรุ่นใหม่ Nervana สำหรับใช้ประมวลผลในสมองกลของ AI โดยเฉพาะ   โดย... System (ข่าวเทคโนโลยี)  20 ต.ค. 17, 08.36
  นักวิทยาศาสตร์ประกาศการค้นพบ Ruby ช็อกโกแลตแบบใหม่ล่าสุด ชนิดที่ 4 ของโลก   โดย... System (ข่าวเทคโนโลยี)  20 ต.ค. 17, 08.34
  Google Photos สามารถแยกแยะหน้าตาสัตว์เลี้ยงได้แล้ว   โดย... System (ข่าวเทคโนโลยี)  20 ต.ค. 17, 08.33
  ต้อนรับฮาโลวีนกับตัวอย่าง Spider-Man Homecoming เวอร์ชั่นหนังสยองขวัญ   โดย... System (ห้องภาพยนต์)  20 ต.ค. 17, 08.31
  แปลง Windows ที่ติดตั้งแล้วแบบ BIOS/MBR เป็น UEFI/GPT   โดย... cherrysangsa (รวมบทความ)  20 ต.ค. 17, 03.38
  แนะนำบริการให้ เช่าโฮสติ้ง-VPS-จดโดเมน เซิฟเวอร์ ราคาถูกที่สุด   โดย... cherrysangsa (เซฟเวอร์ โฮสติ้ง)  20 ต.ค. 17, 03.37
  คอนโด เดอะคิทท์ ลำลูกกาคลอง 2 อาคาร C2ชั้น 5 พื้นที่ 28.5 ตร.ม.   โดย... tnnoekr34 (ซื้อ-ขายสินค้า)  19 ต.ค. 17, 22.49
  คอนโด เดอะคิทท์ ลำลูกกาคลอง 2 อาคาร C2ชั้น 5 พื้นที่ 28.5 ตร.ม.   โดย... tnnoekr34 (ซื้อ-ขายสินค้า)  19 ต.ค. 17, 22.47
  คอนโด เดอะคิทท์ ลำลูกกาคลอง 2 อาคาร C2ชั้น 5 พื้นที่ 28.5 ตร.ม.   โดย... tnnoekr34 (ซื้อ-ขายสินค้า)  19 ต.ค. 17, 22.42
  พลัม คอนโด พหลโยธิน 89 เฟต 2 ตึก D ชั้น 8 ห้องกั้นแยกห้องนอน   โดย... tnnoekr34 (ซื้อ-ขายสินค้า)  19 ต.ค. 17, 14.42
  ครั้งแรกกับการตรวจพบ คลื่นความโน้มถ่วง จากการชนกันของดาวนิวตรอน   โดย... System (ข่าวเทคโนโลยี)  19 ต.ค. 17, 09.49
  จีนเตรียมเปิดตัว Paying on Your Face ระบบจ่ายเงินโดยการสแกนใบหน้า   โดย... System (ข่าวเทคโนโลยี)  19 ต.ค. 17, 09.47


กระทู้แนะนำ   กลับหน้าแรก  


  NT6x Setup Utility.....ศึกษาดูเองว่าเอาไว้ทำอะไร?   โดย... TµlTang­­™
  แปลง Windows ที่ติดตั้งแล้วแบบ BIOS/MBR เป็น UEFI/GPT   โดย... TµlTang­­™
  สร้างWin8.1PEในสไตล์ของเรา ด้วยWinbuilder : Chapter 1   โดย... Mr.KKD
  สร้างWin8.1PEในสไตล์ของเรา ด้วยWinbuilder : Chapter 2   โดย... Mr.KKD
  วิธีโกสใบออสแบบ UEFI+GPT+Win8 8.1 64Bit   โดย... จินตะ
  คู่มือการโกสด้วย Easy sysprep 4 English Version By Socoman ภาคแรก   โดย... Socoman
  คู่มือการโกสด้วย Easy sysprep 4 English Version By Socoman ภาคสอง   โดย... Socoman
  คู่มือการโกสด้วย Easy sysprep 4 English Version By Socoman ภาคสาม Win7   โดย... Socoman
  คู่มือการโกสด้วย Easy sysprep 4 English Version By Socoman ภาค4 Win10   โดย... Socoman
  MULTIBOOT HDD + EXTERNAL HDD + USB FLASH DRIVE   โดย... Dawud
  MULTIBOOT HDD+EXTERNAL HDD+USB FLASH DRIVE II   โดย... Dawud
  10 PE SE UEFI ทดสอบได้แล้วครับ ติชม เพิ่มเติมก้บอกมาได้ครับ   โดย... ยาจกวุฒิ™
  คู่มือการทำ Ghost Auto Driver ด้วย Sysprep ceo 2015 / 2016   โดย... Socoman
  วิธีการติดตั้งGhost Windows ที่สร้างจาก MBR/BIOS ให้ใช้ได้กับ GPT/UEFI   โดย... Socoman
  Ghost auto driver แปลงเป็น WIM การเก็บ image และแตก image ด้วย WIM   โดย... lnwfern13
  การใช้งาน Ghost แบบละเอียด สำหรับมือใหม่ (Backup & Restore)   โดย... กฤษ
  การทำ Ghost Boot Menu สำหรับการ Backup & Restore แบบ Auto   โดย... กฤษ
  การทำ Ghost Restore ที่ Boot Menu สำหรับยูสเซอร์ (Support Win 7,8,10)   โดย... กฤษ     บริษัท รับทําเว็บไซต์
     Servo motor Mitsubishi
     สมัครงาน
     Plc Mitsubishi
     power bank
     รับทำ seo
     รับทำ adwords
     Seo hosting
     แฟลชไดร์ฟ
     มอเตอร์ไซค์ มือสอง
     รับทําการตลาดออนไลน์
     คิ้วสามมิติ
     รับเพิ่มวิว youtube      เว็บหาคู่
     สินค้าพรีเมี่ยม
     สินเชื่อ
     รับเดินสายแลน
     ว่างอยู่ สนใจดู ที่นี่
     กระบอกน้ำ
     ปากกา
     รับออกแบบนามบัตร
     ตลาดรถยนต์มือสอง
     รับทำการตลาด-ดูแลเว็บไซต์
     Landing page
     คิ้วหกมิติ
     ไม้เทียม พื้นไม้เทียม
     กระเบื้องยางลายไม้
     พลาสวูด แผ่นพลาสวูด
     ว่างอยู่ สนใจดู ที่นี่
     ว่างอยู่ สนใจดู ที่นี่
     ว่างอยู่ สนใจดู ที่นี่
     ว่างอยู่ สนใจดู ที่นี่
 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24